Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi kõrge lennu stipendiumile

15. oktoobrini (kaasa arvatud) saab Tartu Kultuurkapitalile esitada taotlusi 12-19aastaste Tartu huvikoolis õppijate süva- või lisaõppeks.

Kõrge lennu stipendium on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia, muusika, kunsti, tantsu (välja arvatud tantsusport) ja üldkultuuri valdkonna huvikooli õpilastele. Välja antakse 10 stipendiumi suurusega 2000 eurot.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikool, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht, isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kes on stipendiumi kasutamise aastal 12-19aastane.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada Tartu Kultuurkapitalile vormikohane avaldus, millele on lisatud:

1) juhendaja põhjendus stipendiumi saaja valimise kohta,

2) stipendiumi kasutamise kava aastaks, sealhulgas esialgne eelarve ja stipendiumi kasutamise oodatav väljund (etendus, sündmus, õpipäevik, näitus, eakaaslastega kogemuste jagamine vms).

Kõrge lennu stipendiumi rahastab Tartu linn.

Kõrge lennu stipendiumi statuuti on võimalik vaadata siit.

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee