TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OLVI FONDI A. LE COQI ÕPILASSTIPENDIUMILE

A. Le Coq-i ja Tartu Kultuurkapitali poolt väljaantava stipendiumiga soovitakse toetada aktiivseid Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala õpilasi, kes on oma õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele. Stipendiumi saavad taotleda keskhariduse baasil mehhatroonikat õppivad 2. kursuse õpilased.
Välja antakase kaks 1000 eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15. novembriks esitada:

1. Taotlus vastaval blanketil;

2. Motivatsioonikiri;

3. Väljavõte „Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide paigaldamine ja käitlemine“ õppemooduli hinnetest.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT

Lisainfo: tel 7441500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee