TARTU KULTUURKAPITAL KUULUTAB VÄLJA KONKURSI OLVI FONDI A. LE COQI ÕPILASSTIPENDIUMILE

A. Le Coq-i ja Tartu Kultuurkapitali poolt väljaantava stipendiumiga soovitakse toetada aktiivseid Tartu Kutsehariduskeskuse mehhatroonika eriala õpilasi, kes on oma õpingutesse- ja töössesuhtumisega eeskujuks kaasõpilastele.Stipendiumi saavad taotleda põhihariduse baasil mehhatroonikat õppivad 3. kursuse või keskhariduse baasil mehhatroonikat õppivad 2. kursuse õpilased.
Välja antakase kaks 1000 eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 15. novembriks esitada:

1. Taotlus vastaval blanketil;

2. Motivatsioonikiri;

3. Väljavõte „Tööstus- ja tootmismehhatroonika seadmete ja alamsüsteemide paigaldamine ja käitlemine“ õppemooduli hinnetest.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT

Lisainfo: tel 7441500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee