Huvikoolide õppijad saavad taas kõrgelt lennata

Alates tänasest kuni 16. oktoobrini (kaasa arvatud) saavad Tartu linnas tegutsevad huvikoolid ning Heino Elleri Muusikakool taotleda kõrge lennu stipendiumi, et toetada oma koolis õppivate 12-19aastaste andekate tartlaste arengut.

Kõrge lennu stipendium on Tartu linna ja sihtasutuse Tartu Kultuurkapital koostöös välja antav stipendium, mida antakse välja loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia, muusika, kunsti, tantsukunsti ja üldkultuuri valdkonnas ning mille eesmärk on andekate noorte arengupotentsiaali avamine.

Stipendiumi saab taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud huvikool, mille registrijärgne aadress on Tartu linnas või millel on Tartu linnas püsiv tegutsemiskoht ning Heino Elleri muusikakool oma noorteosakonnas õppivale isikule, kelle elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn ja kes on stipendiumi kasutamise aastal 12-19aastane. Kokku antakse välja kuni kümme 2000 eurost stipendiumi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile esitada vormikohane avaldus, millele on lisatud:
1) juhendaja põhjendus stipendiumi saaja valimise kohta,
2) stipendiumi kasutamise kava aastaks, sealhulgas esialgne eelarve ja stipendiumi kasutamise oodatav väljund (etendus, sündmus, õpipäevik, näitus, eakaaslastega kogemuste jagamine vms).

Kõrge lennu stipendiumi rahastab Tartu linn ning seda antakse välja juba neljandat aastat.
Kõrgelennu stipendiumi statuuti saab vaadata siit.

Lisainfo: tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Reedel, 8. septembril kell 17.00 avatakse Tartu Kunstimaja väikeses saalis tänavuse hotell Pallase maalikunsti stipendiumi pälvinud Hedi Kuhi isikunäitus „Jälle siin“.

Näitus on justkui jalutuskäik kunstniku kodulinnas, kus praegune hetk ja mälestused on omavahel tihealt põimunud. Seinal rippuvad maalid on emotsionaalsed portreed sellest, mis toimub siis, kui midagi ei toimu.

Nii nagu inimest vormib teda ümbritsev keskkond, vormivad linnaruumi seal tegutsevad inimesed. Linna ilu ei piirdu kuulsate vaatamisväärsuste või peene arhitektuuriga. Ilu peitub tavalistes inimestes ja lihtsates hetkedes, mis aja jooksul on loonud meie kodu südame.

„Näituse idee tekkis rongis, kui olin juba nädalas neljandat korda Tartust Valka sõitmas. Mõtlesin selle üle, miks elan Valgas, kui pean siit nii tihti ära minema ja alati tagasi tulema. See väike linn, mida tihtipeale kiputakse pidama igavaks ja märkamatuks, on minu jaoks väga eriline, kuna olen siin üles kasvanud. Erinevatel eluperioodidel on linn mulle väga erinevalt mõjunud. Siin on praegune hetk ja mälestused tihedalt põimunud, seega on maalid nagu aknad mineviku ja oleviku vahel, näidates linnaruumi läbi minu isikliku kogemuse,“ selgitab kunstnik.

Hedi Kuhi (s 1998) õpib Tartu Kõrgemas Kunstikoolis Pallas maalikunsti erialal. 2023. aastal pälvis ta Hotell Pallase maalikunsti stipendiumi. Kuhi saab inspiratsiooni loodusest ja inimestest enda ümber. Peamiselt teeb akrüül- ja õlimaale ning söe- ja grafiidijoonistusi.

SA Tartu Kultuurkapital, Hotell Pallas ja Kõrgem Kunstikool Pallas koostöös Tartu Kunstnike Liiduga asutasid hotell Pallase nimelise maalikunsti stipendiumi, aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning üliõpilaste loomingulisele tegevusele. Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Võitja pälvib lisaks 1000 euro suurusele stipendiumile ka näituseaja Tartu Kunstimajas. Varem on stipendiumi saanud Mia Melanie Saar, Maris Paal ja Caroliina Luhamets. Näitus on avatud 8. oktoobrini.

Lisainfo:
Urmo Teekivi
Tartu Kunstimaja produtsent
produtsent@kunstimaja.ee
511 0883

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja poolaastakonkursi

02. oktoober(kaasa arvatud) saab esitada taotlusi isikute loome-, haridus-, teadus- ja sporditegevuseks ning kultuuriürituste läbiviimise toetuste saamiseks.

Üksikisikud saavad taotleda stipendiumi loome- ja sporditegevuseks ning täiendkoolituseks. Stipendium on mõeldud aitamaks kaasa erinevates valdkondades tegutsevate loomeisikute loominguliste eesmärkide saavutamisele, isikute sportlike võimete arendamisele ning erialasele enesetäiendamisele ja teadustegevusele.

Kollektiivid saavad taotleda toetust osalemiseks konkurssidel, festivalidel ja võistlustel. Mittetulundusorganisatsioonid saavad taotleda toetust koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks. Toetuste andmise eesmärk on soodustada kultuurilist mitmekesisust Tartu linnas.

Füüsilised ja juriidilised isikud saavad taotleda vastavalt stipendiumi või toetust tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 01. november 2023 kuni 30. aprill 2023. Tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud. Konkursi raames ei toetata Tartu linna eelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust ja juba Tartu linna poolt toetatud projekte.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

 • helikunst
 • näitekunst
 • kirjandus- ja kirjastamine
 • kujutav- ja rakenduskunst
 • haridus ja teadus
 • rahvakultuur
 • kehakultuur ja sport

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Tartu Linnaportaalist. Konkursi statuut asub SIIN .

Info stipendiumi/toetuste saajate kohta leiab Tartu Kultuurkapitali kodulehel 30.10 (uudised). 

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkurssi rahastatakse Tartu Kultuuri Arengufondist.

Lisainfo tel 744 1500, e-post    kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital võtab vastu taotlusi Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumile

Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi eesmärk on motiveerida noorte vaimulike enesetäiendamist ja teoloogia eriala üliõpilaste õpinguid.

Stipendiumile saavad kandideerida ülikoolide usuteaduskondade üliõpilased ja usuteaduskondade lõpetajad, kes on ennast  näidanud vaimulikuna vähemalt 2-3 aastat pühendunult kohaliku kirikukoguduse tegevuses.

Välja antakse üks 800 euro suurune stipendium.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 2. oktoobrini 2023 esitada:

 • Avaldus vabas vormis koos taotleja isikuandmetega, eriala nimetamisega ja lühike elulookirjeldus
 • Lühike põhjendus soovitajate ja soovitustega
 • Ülevaade senistest tulemustest, varem saadud toetustest ja stipendiumidest
 • Lühiesse teemal „Minu osa koguduses ja kogukonnas“ (0,5-1 lk).

Dokumendid saata Tartu Kultuurkapitali postiaadressile Kalevi 13, 51010 Tartu või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Stipendiumi eraldamisel arvestatakse kandidaadi aktiivsust valdkonnas, õppetulemusi ja soovitusi.

Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Herbert Kuurme (13.07.1911-16.04.2005) oli legendaarne Põltsamaa kirikuõpetaja, kelle  mälestusfond asutati tema perekonna poolt 2006. aastal.

 

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital ja Ene Mihkelsoni Selts kuulutavad välja järjekordse Ene Mihkelsoni  kultuurimõtestaja preemia konkursi.

Nii nagu ka varasematel aastatel antakse välja Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia, millele saavad kandidaate esitada nii autorid ise, kultuuriväljaannete toimetused kui ka Ene Mihkelsoni Seltsi liikmed.

Ettepanekuid Ene Mihkelsoni kultuuripreemiale oodatakse 10. septembrini 2023. Preemia on mõeldud kultuurimeedias ühe akadeemilise aasta (august 2022–august 2023) jooksul ilmunud silmapaistvate kirjutiste, tele- või raadiosaadete esiletõstmiseks, mis on aidanud kaasa raamatukultuuri ja kirjandusliku loomingu väärtustamisele Eesti ühiskonnas, süvitsi analüüsinud ja mõtestanud eesti keeles ilmuvat kirjasõna ning avardanud kaasaja Eesti kultuuris ja kirjanduses toimuva mõistmise ajalisi ja ruumilisi piire.

Varasematel aastatel on kultuurimõtestaja preemia pälvinud Jaan Tootsen (2022), Rein Veidemann (2021), Aivar Kull ja Henri Kõiv (2020), Joonas Hellerma (2019).

Preemia kuulutatakse välja ja antakse üle 20. oktoobril 2023, Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi, Ene Mihkelsoni Seltsi ja Eesti Kirjandusmuuseumi Ene Mihkelsoni sünniaastapäevale pühendatud konverentsil „Olnu on ikka veel täna“ (20.-21.10.2023).

Kultuurimõtestaja preemia ettepanekud (10.09) tuleb esitada Tartu Kultuurkapitalile (kristjan.silm@kultuukapital.ee).

Ene Mihkelsoni kultuurimõtestaja preemia statuut: https://kultuurkapital.ee/preemiad-ja-stipendiumid/nimelised-allfondid/ene-mihkelsoni-fond/ene-mihkelsoni-kultuurimotestaja-preemia-statuut/

Rohkem infot:

Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital, kristjan.silm@kultuukapital.ee

Aija Sakova, Ene Mihkelsoni Selts, aija.sakova@gmail.com

Tehnoloogiaettevõte Metec ja Tartu Kultuurkapital andsid välja stipendiumid, millega toetavad tehnika erialadel õppijaid.

„Kui saad selgeks tehnikaalased baasteadmised, siis on kõik uksed valla,” ütles Meteci juht Toomas Lepp stipendiumite üleandmisel rõhutades sealjuures tehnika alade vajadusele.

Meteci stipendiumi pälvisid Eesti Maaülikoolist Reijo Pau ning VOCO õpilane Karel Kangur.  Pau tõi välja stipendiumi olulisust ja vajalikust “Stipendium toetab minu erialaseid õpinguid ja lisaks on praktika läbimine võimalus saada häid praktilisi kogemusi tulevikuks”

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu.

Metec ja Tartu Kultuurkapital annavad stipendiumi edaspidi välja kord aastas ning selle suurus on kutseõppeasutuse õppurile 1100 eurot ja kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Järgmine võimalus stipendiumile kandideerida on 2024. aastal.

Metec on 1993. aastal asutatud Tartus asuv erakapitalile kuuluv Eesti juhtiv metallitööstusettevõte, mis pakub tootearendus- ja tootmisteenuseid klientidele erinevatest tööstussektoritest üle maailma. Sihtasutuse Tartu Kultuurkapital missioon on Tartu-kesksete kultuuri-, teaduse-, hariduse- ja spordiprojektide ning isikute loomingulise tegevuse toetamine kogukonna huvides rahaliste vahendite kogumise ja sihtotstarbelise jagamisega.

22. maini on võimalik Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks.

Meteci stipendium on asutatud eesmärgiga toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse tehnika erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi ning tõsta huvi tehnikaalade õpingute vastu. Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 4 stipendiumi, millest kuni 2 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 1100 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Stipendiumi kestvus on 1 aasta.

Stipendiumitaotlusi saavad esitada:

 • Tartu Rakenduslik Kolledž – CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik
 • Võru Kutsehariduskeskus – keevitus- ja metallitööd, mehhatroonik
 • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
 • Tartu Ülikool – ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon
 • Tallinna Tehnikaülikool – infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 22. maiks esitada:

 1. Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
 2. Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
 3. Stipendiumi kandidaadi CV
 4. Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmisest

Taotluse saad mugavalt esitada linnaportaali kaudu siin .   

või saates materjalid kultuurkapitali e-posti kultuurkapital@tartu.ee.

Stipendiumi statuudiga on võimalik tutvuda siit.

Lisainfo:
Tartu Kultuurkapital: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee

Kõikide lennuakadeemia rakenduskõrghariduse õppekavade üliõpilased saavad nüüd kandideerida ELA fondi ja Otto Tauri fondi stipendiumidele. Fondide maht on kokku 2700 eurot.

Konkursil kandideerimiseks tuleb SA-le Tartu Kultuurkapital esitada elektrooniline taotlus ja juurdekuuluvad dokumendid hiljemalt 1. juuniks 2023 (kella 23.59ks). Stipendiumide määramisel hinnatakse õppetulemusi, erialast motivatsiooni ja aktiivset eluhoiakut.

Milline stipendium on mõeldud sinu õppekavale? 

Stipendiumi nimiMillisele õppekavale?Kui suur stipendium?
Tallinn Airport GH ASi stipendiumAM (lennunduskorraldus) ja CNS/TECH (lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad)700 eurot
Fort Aero ASi stipendiumTECH (õhusõiduki ehitus ja hooldus lennundustehnika õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerujad)800 eurot
Pühajärve stipendiumKõikidele õppekavadele700 eurot
Otto Tauri fondi stipendiumPIL (õhusõiduki juhtimine)500 eurot


Missugused on stipendiumidele kandideerimise tingimused ja nõuded?
ASi Tallinn Airport GH stipendium

Stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kes õpivad õppekavadel nagu lennunduskorraldus või lennundustehnika side- ja navigatsioonisüsteemidele spetsialiseerujad ning kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;

2. CV;

3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 • “Süsinikneutraalne õhusõidukite maapealne teenindamine – kuidas see saavutada?”;
 • “Tehisintellekt kui õhusõidukite maapealse teenuse arendaja – kas ja kuidas on see võimalik?”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

Fort Aero ASi stipendium

Fort Aero ASi stipendiumile saavad kandideerida ELA rakenduskõrgharidusõppe õhusõiduki ehituse ja hoolduse õppekava ning lennundustehnika õppekava õhusõiduki ehitusele ja hooldusele spetsialiseerunud üliõpilased, kellel pole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;

2. CV;

3. essee* (1-2 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 • “Tehisintellekti kasutamine hooldustööde planeerimise ja läbiviimise abivahendina”;
 • “Ohutusjuhtimissüsteemi (Safety Management System) rakendamine Eesti Osa-145 organisatsioonides”.

Välja antakse üks 800 euro väärtuses stipendium!
 

Pühajärve stipendium

Pühajärve stipendiumile saavad kandideerida kõik ELA rakenduskõrgharidusõppe vähemalt 2. kursuse üliõpilased, kelle õppekava kumulatiivne täitmine on kandideerimisele eelnenud semestri seisuga 100%.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus konkursiteates märgitud korras;

2. CV;

3. essee* (3 lk A4) ühel alljärgnevatest teemadest:

 • “Üliõpilaste kaasamine teadus- ja arendustegevustesse – võimalused ja ohud”;
 • “Kliimaneutraalsuse kokkulepe – kas lennunduse lõppmäng?”;
 • “Üliõpilaste roll kõrgkooli institutsionaalse akrediteerimise protsessis”.

Välja antakse üks 700 euro väärtuses stipendium!

Otto Tauri fondi stipendium

Otto Tauri stipendium on suunatud kõikidele õhusõiduki juhtimise õppekava üliõpilastele. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada:

1. elektrooniline taotlus teates märgitud korras (sihtfond: Otto Tauri Fond);

2. CV;

3. stipendiumi kasutamise eesmärk, tegevuse kirjeldus, oodatav tulemus ja planeeritav rahakasutus.

Kõikide stipendiumide taotlemine toimub siin.

Sihtkapital, millest stipendiumi taotletakse, on nimeliste allfondide stipendiumid. Nimeliseks allfondi stipendiumiks on kas Eesti Lennuakadeemia fond või Otto Tauri nimeline tulevaste lendurite stipendiumifond. Lisaks märkida (stipendiumi kasutamise eesmärgi all), missugust stipendiumit täpsemalt taotled. Näiteks: Tallinn Airport GH AS-i stipendium. Õppetulemuste väljavõtet ei pea lisama, selle teeb õppeosakond.

Tutvu stipendiumi statuutide ja täpsemate tingimustega.

Lisainfo: tel 744 1500, e-mail kultuurkapital@raad.tartu.ee.

Essee on teemakohaseid seisukohti sisaldav arutlev tekst, mille probleemipüstitus välistab referatiivse lähenemise. Essees kasutatakse mitmeid allikaid ning kõik seisukohad, mida tsiteeritakse või refereeritakse, varustatakse viidetega. Essee tuleb vormistada ELA kirjalike tööde vormistamise juhendi (vt lisa 5) järgi. Lisatakse kasutatud kirjanduse loetelu (vt ptk 3).

Julget pealehakkamist ja edukat kandideerimist!

ValdkondTaotleja nimi (esindaja)Projektipealkiri (projekti_pealkiri)Määratud summa
Kultuurkapitali 2023. aasta I poolaastakonkursile esitatud taotluste
HARIDUS JA TEADUS
haridus ja teadusRSRRSR loengusarja läbiviimine800
haridus ja teadusKatrin AlekandOsalemine EFTRE konverentsil “Bridges Over Troubled Waters – RE In Changing Times” Roomas400
haridus ja teadusEesti Õigusteaduse Üliõpilaste LiitEÕÜLi suvesemiarid300
haridus ja teadusMTÜ TYPATYPA uue seiklusmängu ja töötubade korraldamine Loodusfestivali ajal (07.-11.06.2023)600
haridus ja teadusIlieh MTÜEtenduskunstide koolitused750
HARIDUS JA TEADUS KOKKU2850
HELIKUNST
helikunstsihtasutus Eesti MuusikafondKonkursi Noor Helilooja finaalkontsert600
helikunstMTÜ KoorilaulusõbradFrench Kiss900
helikunstHeadHelid OÜalbumi salvestamine500
HELIKUNST KOKKU2000
KEHAKULTUUR JA SPORT
kehakultuur ja sportTiidrek NurmeTiidrek Nurme ettevalmistus kergejõustiku maailmameistrivõistlusteks2000
kehakultuur ja sportRuslan EskovSpordistipendium – Ruslan Eskov2000
kehakultuur ja sportMittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubispordistipendium- Andreas Trumm1500
kehakultuur ja sportSten Hiiesaluspordistipendium- Sten Hiiesalu1500
kehakultuur ja sportUjumise Spordiklubi MTÜspordistipendium – Siim Kesküla1500
kehakultuur ja sportVõimlemisklubi “Rütmika”Spordistipendium – Kristin Frey1500
kehakultuur ja sportTartu Tamme KoolTV10 olümpiastarti 2022/23 hooajal osalemine1000
kehakultuur ja sportEmajõe SuusaklubiMurdmaasuusatamise noortekoondise liikmete ettevalmistuslaagrite toetus Juunioride MM-ks ja Põhjamaade noorte MV-ks.500
kehakultuur ja sportKerli MoosesOsalemine Euroopa Supermoto meistrivõistlustel500
kehakultuur ja sportAgneta JõepereROTAX EESTI MEISTRIVÕISTLUSED 2023500
kehakultuur ja sportMittetulundusühing Tartu Ülikooli Akadeemiline SpordiklubiTÜASK noorsportlase osalemine Euroopa Meistrivõistlustel poksis300
kehakultuur ja sportVÕIMLEMISKLUBI JANIKAToetuse taotlus juuniorrühma Diente osalemiseks rühmvõimlemise maailmakarikaetapil1200
kehakultuur ja sportMTÜ Team TartuVK Rütmika Siidisabad osalemine MK etapil ja Euroopa MV-l800
kehakultuur ja sportNatalja Loginova spordistipendium200
kehakultuur ja sportsulgpalliklubi TriitonSulgpallur Emili Pärsimi spordstipendium300
kehakultuur ja sportEllen StrohmannVK Janika Ariella võistlusreis Soome (IFAGG B-category competition “SC Vantaa Open”), 24.-28.05.2023400
kehakultuur ja sportTartu Spordiselts “Kalev”Keskmaajooksja Deniss Salmijanovi Chengdu Suveuniversiaadi 2023 ettevalmistuslaager ja osalemine Chengdu(Hiina) Suveuniversiaadil700
kehakultuur ja sportMargret Zimmermannspordistipendium200
kehakultuur ja sportKenny KivikasKenny Kivikas orienteerumise tiitlivõistlustel osalemine ja ettevalmistus300
kehakultuur ja sportRachel KõlloRachel Kõllo võistlusettevalmistus U23 EM-iks ja MM-iks200
kehakultuur ja sportsulgpalliklubi TriitonSulgpallur Elisaveta Berik taotlus300
kehakultuur ja sportsulgpalliklubi TriitonSulgpallur Hugo Themase taotlus300
kehakultuur ja sportMihhail Šapovalovspordistipendium300
kehakultuur ja sportRamona Üprusspordistipendium300
kehakultuur ja sportElar Lootspordistipendium Elar Loot200
kehakultuur ja sportMTÜ Tartu Katoliku SpordiklubiPoolaasta stipendiumi – noorsportlane Renno Merenäkk400
kehakultuur ja sportmittetulundusühing PelotonTippjalgratturi MK-etappidel ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalemine ja ettevalmistus300
KEHAKULTUUR JA SPORT KOKKU19200
KIRJANDUS JA KIRJSTAMINE
kirjandus ja kirjastamineMadli ZobelRaamatu “Oskar tulevikus” kirjutamine400
kirjandus ja kirjastamineMittetulundusühing LasteraamatVäikelaste lugemisraamat “Mina loen” kirjutamine400
kirjandus ja kirjastamineAve NõmmeRaamatu kirjastamine400
KIRJANDUS JA KIRJSTAMINE KOKKU1200
KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST
kujutav ja rakenduskunstBetoonskulptuur OÜNäituste korraldamine Tartu linnas ja Tartumaal 2023750
kujutav ja rakenduskunstSirje PetersenLoomestipendium600
kujutav ja rakenduskunstJaanus KaasikPerformatiivne installatsioon Mikrogaleriis600
kujutav ja rakenduskunstOve MaidlaBroomõli ja linoollõike näituste ettevalmistamine700
kujutav ja rakenduskunstAet OllisaarLoominguline toetus tööde teostamiseks näitustele400
KUJUTAV JA RAKENDUSKUNST KOKKU3050
NÄITEKUNST
näitekunstMaksimilian RootsmäeKomöödialavastus “See kõige parem tunne”400
näitekunstKalev KuduEtenduse “K.I. Kuritöö ja karistus” dramatiseerimine ja lavastamine nullteatris900
näitekunstMittetulundusühing Must KastMust Kast: “Luikede järved”800
näitekunstTartu Suveteatri SeltsVabapõhulavastus “Lambasihver”800
näitekunstMTÜ VILDE TEATERVilde teatri lavastuse “Peaaegu armastus” väljatoomiskulud400
NÄITEKUNST KOKKU3300
RAHVAKULTUUR
rahvakultuurTartu Poistekoor ja neidudekoor KurekellEuropa Cantat Junior Gentis 2023400
rahvakultuurTerje MäesaluLoviise Mäesalu osavõtt laulmise meistriklassist Sloveenias400
rahvakultuurTartu Ülikooli RahvakunstiansambelTartu Ülikooli Rahvakunstiansambli kevadkontsert Antoniuse õues400
rahvakultuurTartumaa Rahvatantsujuhtide LiitTartumaa naisrühmade tantsulaager600
rahvakultuurHelen AllikveeLoominguline stipendium kontserdikava ettevalmistamiseks ning esinejate transpordiks Tartusse500
rahvakultuurIlieh MTÜNoorte Teatripäev 2023500
rahvakultuurSihtasutus Tartu RahvaülikoolKontsert ERMis “Mul on ikka rõõmu kõigest!400
rahvakultuurSihtasutus Tartu Ülikooli KammerkoorTartu Ülikooli Kammerkoori ja Tartu Ülikooli Akadeemilise Naiskoori V. Tormise “Raua needmise” esmaettekande 50. aastapäevale pühendatud kevadkontsert TÜ aulas 12. mail 20231000
rahvakultuurTõnu RandaruIGA LÕPP ON UUE ALGUS 1992-2024 – 32 aastat Illegaardi Tartu kultuurimaastikul.500
rahvakultuurEesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Tartu Pühade Aleksandrite KogudusÕigeusu eestikeelse traditsioonilise liturgilise muusika heliplaadi salvestamine500
rahvakultuurmittetulundusühing Tartu ÜliõpilassegakoorTartu Üliõpilassegakoori ja Helen Allikvee koostöö kontsert “Hinge pime öö” Tartus500
rahvakultuurMITTETULUNDUSÜHING TARTUMAA RAHVAKULTUURI KESKSELTSFolkgrupp AR-GOD albumi PUU esitluskontsert Tartu Linnapäeval 29.juunil Folgiklubis300
rahvakultuurMittetulundusühing Armeenia Pühapäevakool MAŠTOTSArmeenia Pühapäevakooli Maštots Juubelilaager kontserdiga “Maštots kutsub sõpru 15. sünnipäevale”400
RAHVAKULTUUR KOKKU6400
KÕIK VALDKONNAD KOKKU38000

Tartu Kultuurkapitali nõukogu kinnitab 02.05 toimuval nõukogu koosolekul poolaasta konkursi tulemused. Kodulehele laetakse tulemused üles 03.05 ning kõik osalejad saavad ka linnaportaalist vastavasisulise teate.