Tartu Tippspordi stipendiumid on jagatud

Tartu linn jagas koostöös Tartu Kultuurkapitaliga tartlastest tippsportlastele tippspordi stipendiumideks 30 000 eurot.

Tartu Kultuurkapitalile laekus tippspordi stipendiumi konkursile 50 taotlust, mille seast valis viieliikmeline komisjon välja 17  stipendiaati. Noorsportlastele (14-19aastased) jagati 8 stipendiumi ja täiskasvanute vanuseklassi (20aastased ja vanemad) sportlastele 9 stipendiumi.

Noorsportlase stipendiumi suurus on 1500 eurot ning 20 ja vanematel sportlasel 2000 eurot. Tippspordi stipendiumiga toetatakse Tartu sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel  suurvõistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja seda saavad sportlased kasutada oma edasiseks sportlikuks arenguks ja võistlusalaseks tegevuseks.

2024. a. Tartu tippspordi stipendiaadid:

Noorsportlased:

Eliisa Kikerpill,                           Vehklemine;
Artur Jeremejev,                      Kreeka-rooma maadlus;
Andreas Trumm,                       Kergejõustik;
Emma-Melis Aktas,                 Judo;
Taisto Teivil Kängsepp,         Sportlik vabavõitlus – MMA;
Tauri Kilk,                                       Sulgpall;
Siim Kesküla,                                Ujumine;
Ralf Kivil,                                        Murdmaasuusatamine.

20aastased ja vanemad tippsportlased:

Karel Tilga,                    Kergejõustik;
Rasmus Mägi,              Kergejõustik;
Kregor Zirk,                  Ujumine;
Kristin Kuuba,             Sulgpall;
Julia Beljajeva,            Vehklemine;
Tiidrek Nurme,            Kergejõustik, maratonijooks;
Helina Rüütel,              Sulgpall;
Diana Suumann,          Kergejõustik;
Elisabeth Pihela,         Kergejõustik.

Lisainfo:
Kristjan Silm: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee
Veljo Lamp: Tel 736 1352, 516 7559, Veljo.Lamp@tartu.ee.

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumile

Stipendiumi eesmärk on toetada Tartu Ülikoolis õpetajakoolituse magistriõppes loodusteaduste õpetajaks õppivaid üliõpilasi.

Välja antakse üks stipendium summas 2500 eurot.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 13. aprilliks 2024 esitada:

 • taotlus vastaval vormil (nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet);
 • kokkuvõte senise hariduskäigu ja erialase tegevuse kohta;
 • ülevaade tulevikuplaanide kohta;
 • dekanaadi poolt väljastatud tõend õppetulemuste kohta;
 • juhendaja soovitus.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.
Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Jüri Kärneri mälestusfondi asutasid Tartu Kultuurkapitali juurde 2012. aastal Tartu Ülikool ja Tartu Rotary Klubi eesmärgiga jäädvustada Jüri Kärneri elutööd teadlase ja õppejõuna ning Tartu Ülikooli rektorina. Jüri Kärneri mälestusfondi stipendiumit antakse välja kümnendat korda.

Lisainfo: tel 744 1500, e-post  kultuurkapital@raad.tartu.ee

10. maini on võimalik Kultuurkapitalile esitada taotlusi METEC stipendiumile kandideerimiseks.

Stipendiumi eesmärk on toetada kutseharidusõppe või kõrghariduse erialasid omandavaid õpilasi ja üliõpilasi. Ettevõtte, tegevusalade ja tehnoloogiaga saab tutvuda veebilehel: www.tarmetec.ee.

Igal õppeaastal antakse välja maksimaalselt 4 stipendiumi, millest kuni 2 stipendiumi on kõrgkoolide üliõpilastele. Stipendiumi suurus kutseõppeasutuse õpilasele on 1100 eurot ning kõrgkooli üliõpilasele 1800 eurot. Stipendiumi kestvus on 1 aasta.

Stipendiumi saavad taotleda eelkõige järgmiste õppeasutuse erialadel:

 • Tartu Rakenduslik Kolledž – CNC pinkide operaator, keevitaja, lukksepp, mehhatroonik
 • Võru Kutsehariduskeskus – keevitus- ja metallitööd, mehhatroonik
 • Eesti Maaülikool – tehnika ja tehnoloogia, tehnotroonika
 • Tartu Ülikool – ettevõttemajandus, turundus, majandusteadus, andmeteadus, informaatika, materjaliteadus ja tehnoloogia, arvutitehnika ja robootika, tarkvaratehnika, haridusinnovatsioon
 • TalTech– infotehnoloogia, tootearendus ja robootika, materjalitehnoloogia

Stipendiumi taotlemiseks tuleb õppuril Tartu Kultuurkapitalile hiljemalt 10. maiks esitada:

 1. Akadeemiline õiend viimase õppeaasta õpitulemuste kohta.
 2. Soovituslik: Kursuse juhendaja soovituskiri
 3. Stipendiumi kandidaadi CV
 4. Motivatsioonikiri – millisena näeb stipendiaat oma panust ettevõtte eesmärkide täitmisest

Taotluse saad mugavalt esitada linnaportaali kaudu siin .   

või saates materjalid kultuurkapitali e-posti kultuurkapital@tartu.ee.

Stipendiumi statuudiga on võimalik tutvuda siit.

Lisainfo:
Tartu Kultuurkapital: tel 504 9654, Kristjan.Silm@kultuurkapital.ee

03. aprillini (kaasa arvatud) saab esitada taotlusi isikute loome-, haridus-, teadus- ja sporditegevuseks ning kultuuriürituste läbiviimise toetuste saamiseks.

Üksikisikud saavad taotleda stipendiumi loome- ja sporditegevuseks ning täiendkoolituseks. Stipendium on mõeldud aitamaks kaasa erinevates valdkondades tegutsevate loomeisikute loominguliste eesmärkide saavutamisele, isikute sportlike võimete arendamisele ning erialasele enesetäiendamisele ja teadustegevusele.

Kollektiivid saavad taotleda toetust osalemiseks konkurssidel, festivalidel ja võistlustel. Mittetulundusorganisatsioonid saavad taotleda toetust koolituste ja kultuuriürituste läbiviimiseks. Toetuste andmise eesmärk on soodustada kultuurilist mitmekesisust Tartu linnas.

Füüsilised ja juriidilised isikud saavad taotleda vastavalt stipendiumi või toetust tegevustele, mis toimuvad ajavahemikul 01. mai 2024 kuni 31. oktoober 2024. Tegevused peavad toimuma Tartus või olema muul viisil Tartuga seotud. Konkursi raames ei toetata Tartu linna eelarvest finantseeritavate asutuste põhitegevust ja juba Tartu linna poolt toetatud projekte.

Taotlusi saab esitada järgmistesse valdkondadesse:

 • helikunst
 • näitekunst
 • kirjandus- ja kirjastamine
 • kujutav- ja rakenduskunst
 • haridus ja teadus
 • rahvakultuur
 • kehakultuur ja sport

Taotlusi saab esitada elektrooniliselt Tartu Linnaportaalist. Konkursi statuut asub SIIN .

Info stipendiumi/toetuste saajate kohta leiab Tartu Kultuurkapitali kodulehel 03.05(uudised). 

Tartu Kultuurkapitali poolaastakonkurssi rahastatakse Tartu linna eelarvest ning Tartu Kultuuri Arengufondist.

Lisainfo tel 744 1500, e-post    kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital kuulutab välja konkursi Jaan-Mati Punningu sihtkapitali stipendiumile.

Stipendiumi eesmärk on toetada loodusgeograafia ja sellega seotud erialade põhiõppe viimase aasta üliõpilaste, magistrandide, doktorandide ja järeldoktorantuuris õppivate noorteadlaste teadusalaste eesmärkide saavutamist. Stipendium peab soodustama Eesti üliõpilaste arusaamist maailmateadusest, aitama luua kontakte sama eriala inimestega maailmas ja motiveerima üliõpilasi oma karjääri teadusega siduma. Stipendium peab kaasa aitama Eesti loodusgeograafia silmapaistvusele maailma mastaabis.

Stipendiumi suurus on 1000 eurot.

Stipendiumile võivad kandideerida loodusgeograafia või selle lähedase eriala edukad viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noorteadlased. Stipendiumi määramisel hinnatakse nii õppetulemusi kui aktiivset eluhoiakut ja erialast motivatsiooni.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb Tartu Kultuurkapitalile 08. aprill 2024 esitada:

 • Elektroonselt taotlus nimelise stipendiumi taotlemise ankeedil (e-ankeet)
 • CV
 • motivatsioonikiri (0,5-1 lk) stipendiumi kasutamise eesmärkide kohta
 • õppetulemuste väljavõte

Saabunud stipendiumitaotlusi hindab sihtkapitali nõukogu koos kaasatud ekspertidega.

Stipendiumi statuuti saab vaadata SIIT.

Nimelise stipendiumi taotlemise e-ankeet asub SIIN.

Talent Plastics Tartu ASi stipendiumile saavad kandideerida VOCO tööstustehnoloogia osakonna erialade põhihariduse- ja keskhariduse baasil õppivad õpilased alates esimesest kursusest, kellel ei ole õppevõlgnevusi.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb 1. aprill 2024 Tartu Kultuurkapitalile esitada:

 • Vabas vormis stipendiumiavaldus
 • Elulookirjeldus (CV)
 • Motivatsioonikiri
 • Õppetulemuste väljavõte

Välja antakse üks 1000-eurone stipendium.

Stipendiumitaotlusi hindab Talent Plastics Tartu ASi, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Tartu Kultuurkapitali esindajatest koosnev komisjon. Stipendiumi eraldamisel arvestatakse taotluse põhjendatust, õpilase perspektiivikust, stipendiumi eeldatavat mõju õpilase õpingutele, õpilase õppeedukust ja eelnevat praktikakogemust Talent Plastics Tartu ASis.

Talent Plastics Tartu AS on Rootsi kontserni kuuluv plastmassdetaile valmistav ettevõte Tõrvandis. Stipendium asutati eesmärgiga aidata kaasa kutseõppe edendamisele Tartus.

Lisainfo tel 744 1500, e-post kultuurkapital@raad.tartu.ee

Tartu Kultuurkapital Kuulutab välja konkursi Hotell Pallase nimelisele maalikunsti stipendiumile

Stipendium on loodud aitamaks kaasa maalikunsti arengule ning kunstnike loomingulisele tegevusele

Stipendium määratakse kutsutud konkursi korras Pallase maaliosakonna ühele üliõpilasele või maksimaalselt kolmeliikmelisele grupile. Stipendium annab võimaluse oma näitusprojekti realiseerimiseks Tartu Kunstimajas.

Stipendiumile kandideerimiseks tuleb esitleda komisjonile oma näituseprojekti.

Taotleja esitleb näituseprojekti stipendiumikomisjonile lühikese presentatsiooni käigus. Juhul kui taotlejal pole võimalik enda projekti esitleda, siis on tal õigus volitada teine Pallase maaliosakonna üliõpilane enda presentatsiooni esitlema. Volitatud isik ei või olla komisjoni liige. Näituseprojekti presentatsioon koosneb projekti illustreeriva pildimaterjaliga postrist ning ettekandest, mis ei või olla pikem kui 10 minutit.

Stipendiumi suuruseks on 2000 eurot.

Stipendiumi statuut.

Lisainfo: Kristjan.silm@kultuurkapital.ee

Kas tahaksid ühiskonnaelus kaasa lüüa ja suurendada inimeste terviseteadlikkust? Kas Sul on põnevaid ideid, kuid puuduvad vahendid nende elluviimiseks? Sinu poolt ideed ja teostus ning meie aitame rahaliste vahenditega!

Stipendiumi eesmärgiks on toetada ning väärtustada kogukonnale suunatud teenuseid, mis aitavad läbi teaduspõhise info jagamise suurendada inimeste terviseteadlikkust.

Kandideeri üksi või pane kokku toetav meeskond, kellega saate ellu viia mõne ürituse, huvitava tunni või luua hoopis õppematerjale! Eelistatud teemad on alkohol & uimastite kahjulikkus, vaimne tervis, seksuaaltervis, kehaline aktiivsus ning eelkooliealiste terviseteadlikkus. Oodatud on ka kõik teised ideed! Kasutada võib ka ideid, mida oled juba teinud (näiteks oled käinud lasteaedades kätepesu õpetamas), aga sooviksid seda ideed nüüd arendada.

Kõige paremad ideed saavad elluviimiseks PAI stipendiumi!

Konkursi tingimused ja lisainfo on leitavad siit.

Kandideerimine toimub ja taotlusvormiga on võimalik tutvuda: https://linnaportaal.tartu.ee (Valida PAI stipendium Kultuurkapitali alt)

Lisaküsimuste ja abi korral pöördu julgelt koostöö ja teenuste koordinaatori poole Silva-Sille Silgu, silvasillesilgu@nooruse.ee, tel 7370207, kab 117

Kandideerimise tähtaeg on: 06.04.2024

Kirjandusauhinnale „Esimene samm” oodatakse kandideerima kõiki autoreid oma ilukirjanduslike debüüttekstidega, mis on trükiajakirjanduses avaldamist leidnud 2023. aasta jooksul.

Preemiale saavad kandidatuuri esitada autorid ise ja/või vastavate meediaväljaannete toimetajad. Kandideerimiseks või kandidaatide esitamiseks tuleb saata vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega ja koopia avaldatud tekstist ühes ilmumisandmetega. Vajalikud materjalid saata e-postiga eks@kirjandus.ee või tavapostiga Eesti Kirjanduse Seltsi (Tartu Kirjanduse Maja, Vanemuise 19, Tartu 51003) märgusõna „Konkurss „Esimene samm”” all. Tööde esitamise tähtaeg on 11. märts 2024. Preemia suurus on 600 eurot ja see makstakse välja Tartu Kultuurkapitali kirjandusfestival Prima Vista fondist.

Otsuse auhinna määramise kohta teeb 5-liikmeline žürii, mille koosseisu kuuluvad tänavune Tartu linnakirjanik Maarja Pärtna, preemia ühed esimesed laureaadid Anti Saar ja Berit Kaschan ning Marja Unt ja Triin Ploom-Niitra festivali korraldustiimist.

Preemia antakse võitjale pidulikult üle 23. aprillil, rahvusvahelisel raamatu ja roosi päeval aset leidval Prima Vista eelüritusel. Kirjandusfestival Prima Vista toimub tänavu 6.–12. maini Tartus.

Täpsem info: Triin Ploom-Niitra, Kirjandusfestival Prima Vista korraldustoimkonna liige
Tel 5568 0253 E-post triinploom@hotmail.com

Tartu linn ja Tartu Kultuurkapital kuulutavad välja selleaastase tippsportlase stipendiumikonkursi.

Stipendiumiga soovitakse toetada Tartu linna noorte ja täiskasvanute vanuseklassi sportlasi, kellel on kõrged sportlikud eesmärgid ja eeldused ning kes on edukalt võistelnud rahvusvahelistel tiitlivõistlustel või muudel rahvusvahelistel suurvõistlustel.

Stipendium antakse stipendiumi taotlemise aastaks.
Stipendiumi suurus 14-19 aastasele sportlasele on vähemalt 1500 eurot ning välja antakse kuni 20 stipendiumi. Stipendiumi suurus 20-aastasele ja vanemale sportlasele on vähemalt 2000 eurot ja välja antakse kuni 15 stipendiumi. Noorsportlase stipendiumi saab taotleda noore koduklubi ja täiskasvanute vanuse stipendiumit sportlane ise.

Stipendium on ette nähtud sportlase edasiseks treeningprotsessi parendamiseks, võistlustel osalemiseks ja spordivarustuse soetamiseks.

Taotlusi Tartu tippsportlase stipendiumikonkursile saab esitada kuni 7. märtsini toetuste esitamise ja menetlemise infosüsteemis aadressil: https://www.tartu.ee/kotoetused.

Tutvu stipendiumi statuudi ning täpsemate nõuetega SIIT.

Lisainfo: 

Veljo Lamp, spordivaldkonna juht, tel 736 1352, Veljo.Lamp@tartu.ee
Kristjan Silm, Tartu Kultuurkapital juhataja, 744 1500, kristjan.silm@kultuurkapital.ee